Konferens, Kongress och andra event

Du som arrangerar en konferens, kongress eller annat event hos oss

För att det företag eller den organisation (nedan ”organisation”) som du företräder ska kunna boka och genomföra en konferens, kongress eller annat event krävs det att du som kontaktperson lämnar vissa personuppgifter till oss. Vilka uppgifter som är obligatoriska framgår när du gör din organisations bokning. Om du inte anger uppgifterna kommer ni inte att kunna genomföra bokningen.

När du bokar och genomför en konferens, kongress eller annat event hos oss behandlar vi dina personuppgifter för i huvudsak följande ändamål:
– För att administrera din organisations bokning och genomföra arrangemanget
– För att kommunicera med dig inför och under arrangemanget
– För att skicka SMGT:s nyhetsbrev och anpassad marknadsföring

När din organisation har bokat en konferens, kongress eller annat event hos oss kommer vår kommunikation till dig bestå av:
– Bekräftelse av din bokning
– Kommunikation via e-post och/eller telefon för att genomföra och avsluta arrangemanget på bästa sätt
– Utvärdering och återkoppling efter arrangemanget för att vi ska kunna bli ännu bättre
– Nyhetsbrev och anpassad marknadsföring om SMGT:s verksamhet
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs den detaljerade beskrivningen om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, den lagliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Om du är yrkesverksam inom en viss bransch och SMGT har arrangemang inom denna eller liknande bransch, så kommer vi spara dina uppgifter så länge du är en viktig person för oss i och med vår yrkesmässiga relation. Vi genomför kontinuerligt rensningar för att hålla vår databas aktuell och om det kommer till vår kännedom att dina arbetsuppgifter ändrats eller om du bytt arbetsgivare så kommer du raderas. Du kan även själv välja att när som helst avregistrera dig från marknadsföring eller kontakta oss för att bli raderad

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter?  Läs den detaljerade beskrivningen om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, den lagliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av SMGT. Vi samarbetar dock med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som besökare.

Nedan beskriver vi vilka vi i övrigt delar dina personuppgifter med. Du kan kontakta oss om du vill få mer information om vilka som får tillgång till dina personuppgifter.
– Vi delar dina personuppgifter med IT-leverantörer som endast behandlar personuppgifter på vårt uppdrag för att bistå oss tekniskt.
– Dina personuppgifter kommer att delas med leverantörer för att vi ska kunna administrera din bokning, t.ex. till den leverantör som tillhandahåller vårt bokningssystem.
– Vi kommer att dela dina personuppgifter med en leverantör i syfte att hålla dina uppgifter korrekta, d.v.s. för att uppdatera dina kontaktuppgifter.