Du som bokar och går på en show hos oss på the Theatre

För att du ska kunna boka och besöka en show på the Theatre krävs det att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Vilka uppgifter som är obligatoriska framgår av registreringsformuläret när du gör din bokning. Om du inte fyller i uppgifterna kommer du inte att kunna genomföra bokningen.

När du bokar en show hos oss behandlar vi dina personuppgifter för i huvudsak följande ändamål:
– För att administrera bokning och genomföra betalning
– För att kommunicera med dig inför din vistelse
– För att skicka SMGT:s nyhetsbrev och anpassad marknadsföring (vid samtycke)

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs den detaljerade beskrivningen om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, den lagliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av SMGT. Vi samarbetar dock med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som besökare.

Nedan beskriver vi vilka vi i övrigt delar dina personuppgifter med. Du kan kontakta oss om du vill få mer information om vilka som får tillgång till dina personuppgifter.
– Vi delar dina personuppgifter med IT-leverantörer som endast behandlar personuppgifter på vårt uppdrag för att bistå oss tekniskt.
– Dina personuppgifter kommer att delas med leverantörer som endast behandlar personuppgifter på vårt uppdrag för att vi ska kunna använda system för att administrera din bokning, t.ex. till den leverantör som tillhandahåller vårt bokningssystem.
– Vi kommer att dela dina personuppgifter med en leverantör i syfte att hålla dina uppgifter korrekta, d.v.s. för att uppdatera dina kontaktuppgifter.
– Om du har valt att köpa ett avbeställningsskydd till dina biljetter kommer vi att överföra dina personuppgifter till försäkringsutgivaren.