Du som besöker en av våra mässor i din yrkesroll

Med yrkesroll avses alla besökare och till bransch-/fackmässor, bransch-/fackbesökare till publika mässor samt förtroendevalda.
För att du ska kunna köpa biljetter, seminariekort eller annat inför ditt besök på mässan krävs det att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Vilka uppgifter som är obligatoriska framgår av registreringsformuläret när du gör din beställning. Dessa uppgifter krävs för att du ska kunna genomföra ett köp hos oss.
När du besöker en av våra mässor i din yrkesroll behandlar vi dina personuppgifter för i huvudsak följande ändamål:

– För att registrera och administrera din anmälan till mässan
– För att kommunicera med dig inför och under mässan, t.ex. för att skicka information till dig
– För att skicka information och marknadsföring om mässan och om liknande mässor som vi tror att du kan vara intresserad av

När du har anmält dig till någon av våra mässor kommer vår kommunikation till dig bestå av:
– En bekräftelse via e-post, sms eller post
– Eventuell faktura via post eller e-post
– E-post med information samt nyhetsbrev och marknadsföring om mässan och om liknande mässor som vi tror att du kan vara intresserad av
– Nyhetsbrev om SMGT:s verksamhet
– E-post med marknadsundersökning om mässan

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Om du är yrkesverksam inom en viss bransch och SMGT har arrangemang inom denna eller liknande bransch, så kommer vi spara dina uppgifter så länge du är en viktig person för oss i och med vår yrkesmässiga relation. Vi genomför kontinuerligt rensningar för att hålla vår databas aktuell och om det kommer till vår kännedom att dina arbetsuppgifter ändrats eller om du bytt arbetsgivare så kommer du raderas. Du kan även själv välja att när som helst avregistrera dig från marknadsföring eller kontakta oss för att bli raderad

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs den detaljerade beskrivningen om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, den lagliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Du som deltar vid en av våra fackmässor där vi tillhandahåller en besökar-badge/namnbricka

När du anländer till mässan behöver vi scanna din besökar-badge för att kunna ge dig tillträde till mässan. När du därefter befinner dig på mässan kan utställare, sponsorer, branschorganisationer, föreläsare eller andra parter be att få scanna din badge. Dessa personer får då tillgång till dina personuppgifter och blir självständigt personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter. Du avgör själv om du vill låta någon scanna din badge och därmed tillhandahålla information till utomstående.
Vill du veta mer om hur dina personuppgifter behandlas när din badge scannas? Läs den detaljerade beskrivningen om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, den lagliga grunden för behandlingen, samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av SMGT. Vi samarbetar dock med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som deltagare eller om mottagaren är en extern eller intern IT-leverantör som vi anlitar för att bistå oss tekniskt med någon del av vår verksamhet. Vissa mässor samägs av SMGT och annan part. I dessa fall kan personuppgifterna hanteras av denna part. Detta framgår av respektive mässas hemsida: www.svenskamassan.se.

Nedan beskriver vi vilka vi delar dina personuppgifter med. Du kan kontakta oss om du vill få mer information om vilka som får tillgång till dina personuppgifter.

– Dina personuppgifter kommer att delas med leverantörer för att vi ska kunna administrera din anmälan till mässan, t.ex. till den leverantör som tillhandahåller vårt biljettsystem och distribution.
– Vi kommer att dela dina personuppgifter med en leverantör i syfte att hålla dina uppgifter korrekta, d.v.s. för att uppdatera dina kontaktuppgifter.
– Vi kan komma att dela de bilder eller filmer som du som deltagare är synlig på med utställare eller partners.
– Om du väljer att låta utställare, sponsorer, branschorganisationer, föreläsare eller andra parter som deltar vid mässan scanna den streckkod som finns på din besökar-badge och som innehåller personuppgifter om dig lämnas uppgifter till den som scannar din streckkod. Dessa behandlar då dina uppgifter som personuppgiftsansvarig.
– Om du använder en rabattkod vid anmälan, som du har fått från en utställare eller en partner, kommer vi att dela dina kontaktuppgifter, såsom din postadress, e-postadress och mobilnummer, med den utställare eller partner som du har fått koden från.
– Om du i samband med din registrering väljer att boka hotell via oss kommer dina personuppgifter att överföras till hotellet som du ska bo på.

Du som får marknadsföring om våra mässor som bedöms som relevanta för din yrkesroll.

Med yrkesroll avses tänkbara deltagare till bransch-/fackmässor, branch-/fackbesökare till publika mässor samt förtroendevalda.
Vi kontaktar dig i syfte att marknadsföra mässor som vi på grund av din yrkesroll eller befattning tror att du kan vara intresserad av. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs den detaljerade beskrivningen om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, den lagliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av SMGT. Vi samarbetar dock med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund eller om mottagaren är en extern eller intern IT-leverantör som vi anlitar för att bistå oss tekniskt med någon del av vår verksamhet. Du är välkommen att kontakta oss om du vill få mer information om vilka parter som får tillgång till dina personuppgifter.