Du som talar eller medverkar vid våra konferenser/mässor

För att kunna delta som talare eller medverkande vid våra konferenser/mässor krävs det att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Vilka uppgifter som är obligatoriska framgår när du anmäler dig/bokas som talare eller medverkade. Om du inte fyller i uppgifterna kommer du inte kunna delta som talare eller medverkande.
När du deltar som talare eller medverkande vid våra konferenser/mässor behandlar vi dina personuppgifter för i huvudsak följande ändamål:

– För att registrera och administrera din medverkan vid konferensen/mässan,
– För att kommunicera med dig inför och under konferensen/mässan, t.ex. för att skicka information till dig,
– För att skicka information och marknadsföring om när konferensen/mässan hålls nästa gång och om liknande konferenser/mässor som vi tror att du kan vara intresserad av att bli inbjuden till
– För att kunna marknadsföra och informera om din medverkan vid konferensen/mässan

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs den detaljerade beskrivningen om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, den lagliga grunden för behandlingen, samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

När du deltar som talare eller medverkande vid någon av våra mässor kommer dina uppgifter att synas för deltagarna och i marknadsföringssammanhang. Vi samarbetar även med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund eller om mottagaren är en extern eller intern IT-leverantör som vi anlitar för att bistå oss tekniskt med någon del av vår verksamhet. Du kan kontakta oss om du vill få mer information om vilka parter som får tillgång till dina personuppgifter.