Du som är utställare på en av våra mässor

Med ”utställare” avses den som är utställare eller representant för utställare. Behandlingen görs med anledning av att du anmäler dig och befinner dig på plats hos oss som utställare eller representant för en utställare. För mer information om den behandling av personuppgifter vi gör med anledning av att du själv deltar som mässbesökare på mässan i din yrkesroll – se rubriken ovan.
För att du ska kunna delta som utställare på mässan krävs det att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Vilka uppgifter som är obligatoriska framgår av registreringsformuläret när du registrerar dig. Om du inte fyller i uppgifterna kommer du inte kunna delta som utställare.

När du deltar som utställare vid våra mässor behandlar vi dina personuppgifter för i huvudsak följande ändamål:
– För att kunna genomföra och administrera din monterbokning och tillgodose dina önskemål
– För att ge dig tillgång till Utställarservice Online
– För att kommunicera med dig inför och under mässan, t.ex. för att skicka information till dig
– För att skicka information och marknadsföring om när mässan hålls nästa gång och om liknande mässor som vi tror att du kan vara intresserad av
– För att kunna marknadsföra och informera om din medverkan vid arrangemanget

När du har anmält dig som utställare till någon av våra mässor kommer vår kommunikation till dig bestå av:
– Bekräftelse via e-post, sms eller post
– Faktura via post eller e-post
– Inloggningsuppgifter till Utställarservice Online
– Information inför ditt deltagande, t.ex. monternummer och skisser
– Information och nyhetsbrev om mässan, om vad som händer på mässan samt om liknande mässor som vi tror att du kan vara intresserad av
– Nyhetsbrev om SMGT:s verksamhet
– Inbjudan till nästa mässa och eventuellt liknande kommande mässor som vi på grund av din yrkesroll tror att du kan vara intresserad av

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs den detaljerade beskrivningen om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, den lagliga grunden för behandlingen, samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av SMGT. Vi samarbetar dock med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund eller om mottagaren är en extern eller intern IT-leverantör som vi anlitar för att bistå oss tekniskt med någon del av vår verksamhet. Vi kommer att dela dina personuppgifter med en leverantör i syfte att hålla dina uppgifter korrekta, d.v.s. för att uppdatera dina kontaktuppgifter. Om du i samband med din registrering väljer att boka hotell via oss kommer dina personuppgifter att överföras till hotellet som du ska bo på. Du kan kontakta oss om du vill få mer information om vilka parter som får tillgång till dina personuppgifter.

Du som samlar in personuppgifter från besökare på en mässa

Alla besökare på en fackmässa får en besökarbadge som innehåller deras personuppgifter.
Som utställare på Svenska Mässan kan du beställa en tjänst som kallas Leads – besökarregistrering och ni får då tillgång till en scanner så att ni kan scanna de besökare som är intressanta för er efter avslutad mässa.
Besökaren väljer om denne vill lämna ut sina uppgifter och därmed få sin badge scannad.
Om du som utställare scannar en badge blir ditt/ert företag enligt gällande GDPR-förordning personuppgiftsansvariga för den kontakten.