Pressackreditering

Du som är journalist, fotograf eller har ett likvärdigt redaktionellt uppdrag är välkommen att ansöka om pressackreditering till våra mässor.

I ansökan behöver du beskriva ditt uppdrag samt var vi kommer kunna ta del av det publicerade materialet, tryckt eller digitalt. Detsamma gäller för dig som är bloggare eller har större sociala medie-konton.

Vänligen notera att pressackrediteringen är personlig och beviljas inte till annonsförsäljare, PR-konsulter eller andra, icke-redaktionella aktörer.