Safehotels

Safehotels utfärdar certifieringar som oberoende verifierar ett hotells standard för trygghet och säkerhet och har certifierat hotell i över 175 städer i över 70 länder. Safehotels grundades 2002 och är i dag världens enda oberoende certifieringsföretag med inriktning på hotell- och mötesindustrin.

Standarden består av över 220 kontrollpunkter och spänner över följande områden:

  • Anläggningens generella förutsättningar
  • Processer, rutiner, övning och organisation
  • Säkerhetssystem och säkerhetsteknik
  • Brandskydd – utbildning, system, utrustning och teknik
  • Sjukvård – utbildning, utrustning och rutiner
  • Krishantering och krisledning

Safehotels Certifikat (PDF)