Du som besöker en av våra digitala tjänster som privatperson

För att du ska kunna använda våra digitala tjänster, exempelvis se livesända seminarier eller annat, krävs det att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Vilka uppgifter som är obligatoriska framgår av registreringen och/eller när du köper tillträde till tjänsten. Dessa uppgifter krävs för att du ska kunna genomföra ett köp hos oss.
När du använder våra digitala tjänster som privatperson behandlar vi dina personuppgifter för i huvudsak följande ändamål:

– För att registrera och administrera din anmälan till tjänsten.
– För att identifiera dig som kund eller användare.
– För att ta betalt för de tjänster du använder (hantera betalningar).
– För att hantera och leverera tjänsten i enlighet med ditt avtal.
– För att avhjälpa fel och hantera klagomål eller reklamationer.
– För att meddela dig om förändringar i tjänsterna.- För att skicka information och marknadsföring om de digitala tjänsterna och om liknande tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

När du anmält och eller när du köper tillträde till våra digitala tjänster kommer vår kommunikation till dig bestå av:
– En bekräftelse via e-post, sms eller post.
– E-post med information samt nyhetsbrev och marknadsföring om våra digitala tjänster och om liknande tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
– Nyhetsbrev om SMGT:s verksamhet.
– E-post med marknadsundersökning om de digitala tjänsterna du använt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs den detaljerade beskrivningen om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, den lagliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för behandling inom SMGT. Vi samarbetare dock med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund eller om mottagaren är en extern eller intern IT-leverantör som vi anlitar för att bistå oss tekniskt med någon del av vår verksamhet. Dina personuppgifter kommer att delas med leverantörer för att vi ska kunna administrerar din anmälan till den digitala tjänsten, t.ex. till den leverantör som tillhandahåller vår betalningslösning. Vi kommer att dela dina personuppgifter med ett undersökningsföretag, för att du ska kunna lämna omdömen om dina upplevelser. Om du använder en rabattkod vid anmälan, som du har fått från en partner, kommer vi att dela dina kontaktuppgifter, såsom din e-postadress och mobilnummer, med den partner som du har fått koden ifrån.
Du kan kontakta oss om du vill få mer information om vilka som får tillgång till dina personuppgifter.