Bild-, film- och ljudpolicy

Som besökare eller deltagare på arrangemang på Svenska Mässan Gothia Towers AB, kan ni komma att bli fotograferade, filmade eller medverka på en ljudinspelning, ex. på bilder som översiktligt avbildar personer eller mingelbilder. Dock ej som enskild individ, i fokus på t ex bild, om detta inte avtalats om eller samtycke medgivits. Vi dokumenterar våra event på olika sätt för att informera om vår verksamhet ex. på hemsidor, i nyhetsbrev och trycksaker. Detta baseras på intresseavvägning som rättslig grund. Om det i något sammanhang används en bild, video- eller ljud som ni som enskild individ upplever som olämplig så vänligen kontakta oss via mail på [email protected]. Om ni är utställare, föreläsare eller arrangör så kan foto, film och ljud komma att behandlas baserat på avtal.