Rädda bra mat från att gå till spillo

Vi arbetar på många olika sätt för att minska vårt matsvinn, men den mat som trots allt blir över vill vi inte ska gå till spillo. Därför har vi ett samarbete med företaget Too Good To Go som möjliggör att bra mat som blivit över kan säljas vidare till ett reducerat pris.

Genom att ladda ned appen Too Good to Go (som finns där appar finns) och bli medlem kan man köpa matkassar från Gothia Towers till 30 procent av det totala värdet. Matkassarna hämtas sedan upp i vårt lobbycafé Twentyfourseven på bestämda tider.

Maten i kassarna varierar beroende på utbud och kommer från vår våra olika restaurangverksamheter.