Välkommen till en global mötesplats

Nordens största arrangör av mässor, events och konferenser, vilket alla gör det möjligt för dig att göra personliga affärer, skapa nya relationer och hitta framtidens produkter, tjänster och lösningar.