John - Redovisningsekonom

VAD GÖR DU PÅ JOBBET?

– Jag har väldigt bred roll som omfattar allt från koncernredovisning, bokslut och upprättning av årsredovisningar till att bevaka vår låneportfölj och hantera koncernens anläggningsregister. Själva arbetsplatsen utvecklas och förändras hela tiden vilket också påverkar mitt jobb, det är lite som att vara ute på en resa. Kanske inte en resa till stranden, utan mer en upptäcktsresa. Det är spännande!

PÅ VILKET SÄTT GENOMSYRAS ARBETSPLATSEN AV KÄRNVÄRDENA?

– När vi skulle bryta ner investeringen av Triple Tower-projektet, som var en investering på 1,2 miljarder, till olika komponenter för upplägg i anläggningsregistret blev det tydligt hur bra vi samarbetar och vilket engagemang som vi lägger ner. För många samarbetspartner var det ett nytt sätt att arbeta och vi jobbade nära varandra för att det skulle fungera.

HUR TYCKER DU ATT MAN BEHÖVER VARA SOM PERSON FÖR ATT LYCKAS I DIN ROLL?

– I tre ord: organiserad, proaktiv och detaljinriktad. Organiserad så att man inte missar något som ska levereras, proaktiv så att man är förberedd, till exempel vid bokslut, och detaljinriktad så att det man gör blir rätt. Sedan tror jag att det är viktigt att också se människorna man träffar bakom alla ettor och nollor. Här hör man alltid skratt i korridorerna och det smittar av sig i de kontakter man har med kollegor och samarbetspartner.

OM DU FÅR VÄLJA EN ENDA SAK – VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?

– Årsbokslut. Det är alltid spännande att se hur årsresultatet för koncernen faller på plats.

 

Namn: John Alder

Utbildning: Revisorsexamen från Institute of Chartered Accountants och magisterexamen i naturvetenskap, University of Cambridge.

Jobbar som: Redovisningsekonom på Svenska Mässan koncernen

Medarbetare inom koncernen sedan: 2007

Fritidsintressen: Golf och curling (spelar själv), familjen och fotboll