Covid-19-certifiering

Svenska Mässan covid-19-certifierades i augusti 2021 enligt en internationell certifiering framtagen av Safe Asset Group. Certifieringen genomfördes gemensamt med de övriga stora svenska mässarrangörerna Stockholmsmässan, Elmia, Easyfairs och Nolia. Detta innebär att anläggningarnas förberedelser och rutiner för att hantera covid-19 har godkänts enligt standarden ”Covid-19 Compliant”.

Certifieringen innehåller följande bedömningsdelar:

Ledningssystem: Organisation, roller, ansvar, policy, riktlinjer för säkerhet och legala krav, egenkontroll och efterlevnad.

Riskbedömning: Riskanalys av event och åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19, social distansering, städning och specifika riskområden.
Utställarsäkerhet: Rutiner för utställare avseende hygien, social distansering, riktlinjer och efterlevnad.
Leverantörsäkerhet: Rutiner för leverantörer avseende hygien, social distansering, riktlinjer och efterlevnad.

Städning och Hygien: Riskområden kopplat till städning, städplaner och rutiner, utbildning av personal och information, skyddsutrustning, städrutiner för restauranger, besöksytor, toaletter samt efterlevnad av dessa regler.

Besökarsäkerhet: Rutiner och planer för besökare avseende registrering, information före, under och efter besöket, skyltar, social distansering, information, handsprit, rutiner för entrén, besöksvärdar, kommunikation samt allmänna säkerhetsåtgärder vid besök.

Läs mer om mässornas gemensamma säkerhetssatsning “Vi ses säkert!”