Trygg servering

Vi serverar mat och dryck i trygga miljöer. Detta gäller för såväl våra restauranger, våra frukostmatsalar samt under möten och konferenser.
För din trygghet:

  • Finns det tydliga skyltar och avståndsmarkeringar.
  • Finns det tillgång till handsprit.
  • Vid catering tillämpas samma riktlinjer.
  • Våra rutiner för en trygg servering är Covid-19-certifierade av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera mässanläggningar och köpcentrum.