Trygg servering

Vi serverar mat och dryck i trygga miljöer anpassade efter rådande omständigheter. Detta gäller för såväl våra restauranger, våra frukostmatsalar samt under möten och konferenser.
För din trygghet:

  • Begränsar vi antalet gäster på våra restauranger.
  • Tillåts mat och dryck endast sittandes vid bord eller på stolar vid bardisk med tillräckligt avstånd.
  • Har vi anpassat möbleringen I våra restauranger och matsalar med större avstånd. Max åtta personer per bord/sällskap från och med 1 juli.
  • Har vi öppnat fler frukostmatsalar. Vi erbjuder även frukostpåse.
  • Finns det tydliga skyltar och avståndsmarkeringar.
  • Finns det tillgång till handsprit.
  • Vid catering tillämpas samma riktlinjer.
  • Cateringutbudet av mat och fika anpassas.
  • Mötes-/konferensgrupper hålls åtskilda för att undvika trängsel.