Trygga möten, konferenser och mässor

Svenska Mässan Gothia Towers är en Covid-19-certifierad anläggning. Certifieringen utfördes av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera mässanläggningar och köpcentrum.

Hos oss finns kunskapen, engagemanget och – inte minst – de stora ytorna för att arrangera framgångsrika möten som är anpassade efter rådande omständigheter. Vi följer givetvis lagar, regler och riktlinjer för att ni ska kunna mötas tryggt och säkert.
I enlighet med gällande rekommendationer sker riskbedömning per arrangemang där vi tillsammans skapar rätt förutsättningar vid varje tillfälle.

Vi anpassar oss efter dina behov men erbjuder alltid:

 • Mötesmöblering enligt gällande direktiv.
 • Sittande förtäring.
 • Separata anpassade cateringområden för större grupper.
 • Utökade ytor för ankomst, registrering och garderob för att undvika trängsel.

 

Mässor

Sedan 1 juli 2021 är det återigen tillåtet att genomföra mässor utan restriktioner men med fortsatt krav på förebyggande smittskyddsåtgärder. I augusti 2021 erhöll Svenska Mässan Gothia Towers en Covid-19-certifiering av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera mässanläggningar och köpcentrum.

Grunden i de förebyggande åtgärderna är möjligheten till att hålla avstånd och effektiva sanitetsåtgärder. Varje evenemang kommer hanteras efter dess unika förutsättningar där olika evenemang kan kräva olika åtgärder beroende på evenemangets karaktär. För att undvika köer och att folksamlingar uppstår kan t ex nedan åtgärder vara relevanta:

 • Endast förregistrering av deltagare
 • Förbestämda ankomsttider
 • Anpassat personantal
 • Anpassade cateringytor
 • Anpassade garderobslösningar
 • Skilda passager för in- och utgång
 • Bredare gångar

 

För uppdaterad information om hur enskilda mässor påverkas, vänligen besök respektive mässas hemsida.