Trygga möten, konferenser och mässor

Svenska Mässan Gothia Towers är en Covid-19-certifierad anläggning. Certifieringen utfördes av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera mässanläggningar och köpcentrum.

Hos oss finns kunskapen, engagemanget och – inte minst – de stora ytorna för att arrangera framgångsrika möten som är anpassade efter rådande omständigheter. Vi följer givetvis lagar, regler och riktlinjer för att ni ska kunna mötas tryggt och säkert.
I enlighet med gällande rekommendationer sker riskbedömning per arrangemang där vi tillsammans skapar rätt förutsättningar vid varje tillfälle.

Vi anpassar oss efter dina behov men erbjuder alltid:

 • Mötesmöblering enligt gällande direktiv.
 • Sittande förtäring.
 • Separata anpassade cateringområden för större grupper.
 • Utökade ytor för ankomst, registrering och garderob för att undvika trängsel.

 
Säkerhet och hälsa är alltid vår högsta prioritet och vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Svenska Mässan Gothia Towers är en mötesplats med många olika typer av sammankomster såsom mässor, kongresser och konferenser och olika arrangemang påverkas på olika sätt, dels beroende på vilka regelverk de omfattas av, dels beroende på vilka ytterligare smittskyddsåtgärder arrangören väljer att använda sig av.​

Nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer från 12 januari 

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

 • Vid fler än 20 personer får det enbart vara sittande deltagare, sällskap om max 8 personer och 1 meters avstånd mellan sällskapen.
 • Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis samt max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen.
 • Maxtak på  500 personer kommer att gälla, även med vaccinationsbevis.

 

Dessutom finns föreskrifter om ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt, och informera om hur smittspridning kan undvikas.

För mässor

 • För mässor med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis samt krav på 10 kvm/person (inklusive utställare).
 • Maxtak på 500 personer kommer att gälla, även med vaccinationsbevis.

 
Dessutom finns föreskrifter avseende ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt och informera om hur smittspridning kan undvikas.

För privata tillställningar

 • Maxtak på 20 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster och tillställningar.

 
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida om Covid-19

I augusti 2021 erhöll Svenska Mässan Gothia Towers en Covid-19-certifiering av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera mässanläggningar och köpcentrum.

Grunden i de förebyggande åtgärderna är möjligheten till att hålla avstånd och effektiva sanitetsåtgärder. Varje evenemang kommer hanteras efter dess unika förutsättningar där olika evenemang kan kräva olika åtgärder beroende på evenemangets karaktär. För att undvika köer och att folksamlingar uppstår kan t ex nedan åtgärder vara relevanta:

 • Endast förregistrering av deltagare
 • Förbestämda ankomsttider
 • Anpassat personantal
 • Anpassade cateringytor
 • Anpassade garderobslösningar
 • Skilda passager för in- och utgång
 • Bredare gångar

 

För uppdaterad information om hur enskilda mässor påverkas, vänligen besök respektive mässas hemsida.