Trygga hygienrutiner

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför finns det handsprit och tydliga skyltar som påminner om vikten av handhygien vid samtliga entréer, receptioner, serveringsplatser och konferensrum. Våra städrutiner har förfinats där särskild vikt läggs på utsatta ytor som receptionsdiskar, serveringsplatser, trappräcken, hissknappar och toaletter. För effektiv sanering av rum och mindre lokaler har vi investerat i en BarrierTech foggare vilken snabbt desinficerar rummets alla ytor. Våra rutiner är Covid-19-certifierade av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera mässanläggningar och köpcentrum.