Väl brandskyddat hotell

Certifieringsnormen består av totalt 65 punkter som ska vara uppfyllda. De är indelade i fyra delar:

 • Ledning
 • Brandskyddsorganisation och utbildning
 • Kontroller och rutiner
 • Byggnadstekniskt brandskydd samt teknisk installation

För att bli certifierad sker en brandskyddsdiagnos i vilken man kontrollerar och klarar följande punkter: 

 • Brandskyddspolicy
 • Implementering av brandskyddsfrågor i verksamheten
 • Dokumenterad brandskyddsorganisation
 • Brandfarlig vara
 • Befattningsbeskrivning för brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant, anläggningsskötare samt föreståndare för brandfarlig vara.
 • Utbildning av personal
 • Dokumentation av brandrisker och åtgärd.
 • Brandskyddsrutiner
 • Besiktning av automatisk brandlarmanläggning, utrymningslarm och vattensprinkleranläggning.
 • Elanläggningen
 • Rutiner för egenkontroll av brandskyddet.
 • Det byggnadstekniska brandskyddet.
 • Utrymning
 • Hårdare krav på brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollanter avseende utbildning och antal.
 • Hotellet ska ha dygnet runt bemanning
 • Egenkontroller ska utföras varje månad
 • Varje hotellgäst ska få en genomgång om brand och utrymning
 • Hotellet ska vara försett med vattensprinklersystem
 • All verksamhet som är knuten och ligger i anslutning till hotellet ska bedömas i enlighet med tillämpliga krav i normen. Detta avser till exempel restaurang, nattklubb, parkeringsgarage, avdelning för spa, gym, pool och liknande, butiker etc.