Hållbarhet hos oss

Vi har en bred verksamhet och har identifierat ett antal områden där vi påverkar människor och miljö. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete gör vi skillnad och bidrar till en bättre värld.

Vi har en bred verksamhet och har identifierat ett antal områden där vi påverkar människor och miljö. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete gör vi skillnad och bidrar till en bättre värld.

Relaterat innehåll:
HållbarhetTillgänglighet, Hållbarhetsresan


Arbetsmiljö

Vi arbetar aktivt för att skapa en god och säker arbetsmiljö tillsammans med våra medarbetare. Arbetet omfattar allt från arbetsredskap, luft, ljud och ljus till trivsel, stress och organisation. Vi strävar efter att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen och följer kontinuerligt upp medarbetarnas arbetssituation.

Avfall

Vi vill minska den totala mängden avfall och förenkla för våra gäster, besökare och utställare att hantera sitt avfall. Det finns idag behållare för att sortera papper, brännbart, glas och burkar på de flesta offentliga ytorna och på alla hotellrum.

Av allt avfall på vår mötesplats återvinns 94 procent. En del komposteras och rötas för att sedan omvandlas till biogas som driver spisar i restaurangköken.

Trasig och utsliten IT-utrustning donerar vi till stiftelsen IT4Kids som säljer vidare delar som fortfarande har ett värde. Pengarna används till ett ändamål i riktlinje med IT4Kids målsättning om att förbättra livet för barn som har det svårt i vardagen. Senast sponsrade vi Göteborgs Räddningsmissions verksamhet Solrosen.

Kemikalier

Vi strävar efter att alla produkter som används i den dagliga driften ska vara miljömärkta med EU-blomman, Svanen eller Bra Miljöval. Det gäller alltifrån diskmedel, fönsterputs, golv- och toalettrengöring till målarfärger och limmer. Vi arbetar hela tiden för att begränsa behovet av kemikalier, bland annat genom förändrade arbetssätt och innovativa lösningar.

Transporter

Vår intention är att minska CO2-utsläppen och trafiktrycket i centrala Göteborg. Vi optimerar vår logistik genom samlastning och komprimering av godsmängder till och från vår anläggning. På det sättet halverar vi mängden godstransport in till oss. För de kunder som vill ta ett aktivt ansvar erbjuder vi klimatkompenserade transportalternativ. Alla godstransporter vi gör i egen regi är klimatkompenserade.

Vi har även minskat antalet transporter till restaurangerna genom förbättrad styrning och samordning av inköp från större och mindre leverantörer.

Mat och dryck

Vi strävar efter att uppfylla ledorden ekologiskt, närproducerat och rättvist i våra restaurangers utbud. Det är också utifrån dessa kriterier vi gör våra förstahandsval mellan i övrigt likvärdiga produkter. Numera innehåller vår vinlista ett flertal ekologiska alternativ.

Svenska Mässan och Gothia Towers är en del av Fairtrade City Göteborg. Det innebär att vi serverar våra gäster ett antal Fairtrade-märkta produkter, bland annat vårt kaffe från Arvid Nordquist.

Energi och klimat

Vi vill erbjuda en klimatneutral mötesplats och då är förnyelsebar energi en förutsättning för att kunna uppnå vår strävan. Idag hämtar vi vår kraft från vindarna då hela anläggningens elbehov täcks med vindkraft. Det resulterar i att vår anläggning varje år släpper ut ca 5500 ton mindre CO2.

Vi arbetar också löpande med att minska vår energiförbrukning genom att ständigt optimera våra fastigheter, belysning, ventilation, uppvärmning, kyla och beteenden.

Samhällsengagemang

Vi väljer att stödja organisationer och projekt som på en lokal nivå verkar för goda syften. Våra samarbetspartner är Göteborgs Räddningsmission och Öppet Hus i Göteborg.

Räddningmissionen

Räddningsmissionen hjälper människor i samhällets utkant. Vi skänker bland annat överbliven mat till deras café på Vasagatan i Göteborg och arrangerar varje år en julklappsinsamling till hemlösa och behövande.

 

"Varje år väljer cirka 1,8 miljoner människor från hela världen att komma till oss för att mötas, äta och bo, utveckla affärer, produkter eller idéer.”

Carin Kindbom, VD och koncernchef