Kultur & värderingar

Våra värderingar

Hos oss är du med och skapar den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. Och jobbar engagerat för att överträffa våra besökares förväntningar. Det är också vad vår framgång vilar på – tillsammans med en stark företagskultur. Våra kärnvärden engagemang, mod och samarbete är själva grunden i kulturen. En kultur som är öppen och positiv där vi fokuserar på kund, service och nytänkande.

Engagemang

Engagemang innebär att med passion och motivation göra det lilla extra. Att skapa och sprida glädje. Det är att vara proaktiv och finna lösningar. Men också att ta ansvar för verksamheten, sig själv och andra. Att med lyhördhet och nyfikenhet vara delaktig och närvarande.

Samarbete

Samarbete är att tillsammans skapa den gemensamma framgången och att tänka helhet i alla aspekter. Det är att öppna upp, bjuda in och dela med sig. Med prestigelöshet, flexibilitet och tillit skapar vi förtroendefulla relationer och därmed lönsamma affärer

Mod

Mod är att våga. Att tänka och pröva nytt, och att våga lyckas. Det är att gå utanför sin egen komfortzon, att utmana sig själv och andra för att utvecklas. Mod innebär att ge och välkomna konstruktiv feedback. Att säga nej, att säga ja och att säga tack!

Vi tror på allas lika värde

I vår värld är alla lika mycket värda. Det spelar ingen roll varifrån du kommer, vilket kön du har, vad du tror på eller hur många gånger du fyllt år. Hos oss ska alla ha lika goda förutsättningar att lyckas och prestera sitt bästa. Naturligtvis har vi en likabehandlingspolicy och en plan för lika rättigheter och möjligheter som vi följer upp varje år. I vår hållbarhetsrapport kan du ta del av resultatet.

Läge för en bättre värld

Du tycker säkert som vi att hållbar utveckling är viktigt. Och att en bra arbetsplats tar hänsyn till människor och miljö. Vi har sedan många år jobbat med hållbar utveckling som en naturlig del i allt vi gör.

Upplev något nytt

Ta chansen och upplev en mötesplats som inte liknar någon annan. Vår värld rymmer fantastiska medarbetare inom en mängd olika yrkesområden. Hos oss jobbar allt från servitriser, housekeeper, projektledare, marknadsförare och ekonomer till chefer och affärsutvecklare.