Cecilia Malmström ny ordförande för Huvudmannarådet, Svenska Mässan Stiftelse

Pressrelease 2023-05-15

Svenska Mässan Stiftelse är en oberoende stiftelse som återinvesterar allt sitt överskott i mötesplatsen Svenska Mässan Gothia Towers. Stiftelsens ändamål är att främja näringslivet. För Stiftelsen finns ett Huvudmannaråd bestående av högst 50 ledamöter som består av en rad namnkunniga personer från det västsvenska näringslivet, politiken och akademin. 10 maj utsågs Cecilia Malmström till ny ordförande för Huvudmannarådet.
 
Mötesplatsen Svenska Mässan Gothia Towers har årligen ca 2 miljoner besökare, är en viktig motor för stadens besöksnäring och bidrar med drygt 3 miljarder kronor i turistekonomiska effekter per år. Med det centrala läget mitt i Göteborg och evenemangsområdet är visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen.
 
Huvudmannarådet är ett formellt organ i olika val och ansvarsfrågor men bidrar också i hög grad till den viktiga samverkansplattform inom näringsliv, politik och akademi som är avgörande för att skapa förutsättningar för mötesplatsens och destinationens konkurrenskraft.
 
Vid ordinarie Huvudmannarådsmötet den 10 maj utsågs Cecilia Malmström, fd minister och EU-kommissionär att ta över som ordförande efter Göran Bengtsson, fd Landshövding och Länsöverdirektör.
 
Styrelsen för Svenska Mässan är ytterst ansvarig för att stiftelsens stadgar efterlevs samt ansvarar för verksamhetens organisation och förvaltning. Styrelsens ordförande Roger Holtback välkomnar Cecilia Malmström till hennes nya roll i Huvudmannarådet.
 
– Cecilia Malmströms bakgrund och erfarenheter är ett mycket värdefullt tillskott och jag välkomnar henne i sin nya roll som ordförande för Huvudmannarådet, säger Roger Holtback, styrelseordförande Svenska Mässan Stiftelse.
 
Cecilia Malmström är uppväxt i Göteborg och har en gedigen karriär inom politiken bakom sig. Som ledamot i Europaparlamentet, minister och EU-kommissionär har hon varit drivande i svenska och europeiska utrikesfrågor, konstitutionella frågor, marknadsfrågor och varit engagerad i frågor som rör mänskliga rättigheter samt säkerhet och försvar. 2019 utsågs hon till Årets svensk i världen.
 
– Det är en ära för mig att bli ordförande för Huvudmannarådet. Svenska Mässan Stiftelse har i över hundra år tjänat som mötesplats för att främja näringslivet och handelns intressen och det är frågor som ligger mig varmt om hjärtat, säger Cecilia Malmström, tillträdande ordförande Huvudmannarådet, Svenska Mässan Stiftelse.
 
Svenska Mässan Stiftelse tackar samtidigt av Göran Bengtsson efter ett långvarigt engagemang i sin ordföranderoll.
 
– Jag ser fram emot att fortsätta följa och stötta Svenska Mässan Stiftelse och Cecilia Malmström i sin nya roll när jag nu med varm hand lämnar över ordförandeposten efter 27 händelserika år, säger Göran Bengtsson, avgående ordförande Huvudmannarådet, Svenska Mässan Stiftelse.
 
Huvudmannarådet i sin helhet presenteras här
 
Styrelsen i sin helhet presenteras här
 

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse, som varje år genererar drygt 3,3 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.