Huvudmannaråd

Huvudmannarådet består av representanter från det västsvenska näringslivet.

Relaterat innehåll
Organisation, Styrelse, Koncernledning


Ordförande: Göran Bengtsson
1:e vice ordförande: Roger Holtback
2:e vice ordförande: Jan-Olof Jacke

Göteborgs kommunfullmäktige
Grith Fjeldmose
Thomas Hedberg
Anders Sundberg

Västsvenska Handelskammaren
Jack Forsgren
Johan Trouvé

Företagarna Göteborg:
Cathrine Dellborg
Lasse Nilsson

Göteborgs Köpmannaförbund:
Ulla Nilson
Kenneth Odéus

Valda av Svenska Mässans Huvudmannaråd:
Dennis Andersson
Rudolf Antoni
Christel Armstrong Darvik
Christina Backman
Göran Bengtsson
Claes Berglund
Elisabeth Björk
Per Cramér
Håkan Friberg
Mats Fägerhag
Markus Granlund
Charlotta Gummeson
Carl-Johan Hagman
Eva Halvarsson
Tord Hermansson
Peter Hjörne
Roger Holtback
Fredrik Hörstedt
Björn Ingemanson
Jan-Olof Jacke
Tom Johnstone
Charlotte Ljunggren
Cecilia Malmström
Lennart Mankert
Pelle Mattisson
Mats Nilsson
Hans-Olov Olsson
Elisabeth Peregi
Göran Petersson
Pia Sandvik
Erik Selin
Fredrik Sidahl
Thomas Strindeborn
Anna Strömwall
Paul Welander
Ewa Wiberg
M. Johan Widerberg

Sekreterare:
Jesper Prytz

Revisorer:
Aukt.rev. Heléne Siberg Wendin, EY AB
Aukt.rev. Andreas Mast, EY AB

Revisorssuppleanter:
Aukt.rev. Staffan Landén, EY AB
Aukt.rev. Malin Ekman Lorentzon, EY AB