Huvudmannaråd

Huvudmannarådet består av representanter från det västsvenska näringslivet.

Relaterat innehåll
Organisation, Styrelse, Koncernledning


Ordförande: Göran Bengtsson
1:e vice ordförande: Roger Holtback
2:e vice ordförande: Bjarne Holmqvist

Valda av Göteborgs Kommunfullmäktige:
Anders Sundberg
Grith Fjeldmose
Thomas Hedberg

Valda av Västsvenska Handelskammaren:
Jack Forsgren
Johan Trouvé
Caroline Krensler

Valda av Företagarna Göteborg:
Monica Crusner
Lasse Nilsson

Valda av Göteborgs Köpmannaförbund:
Kenneth Odéus
Ulla Nilson

Vald av Trade Partners Sweden:
Jessica Johanneson

Vald av Chalmers Tekniska Högskola:
Fredrik Hörstedt

Vald av Fordonskomponentgruppen:
Fredrik Sidahl

Vald av Företagarna Västra Götaland:
Cathrine Dellborg

Vald av Göteborgs Universitet:
Ewa Wiberg

Vald av Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet:
Lena Mossberg

Vald av Svensk Handel:
Thomas Strindeborn

Vald av Svensk Sjöfart:
Claes Berglund

Vald av Säljarnas Riksförbund:
Petra Persson

Valda av Svenska Mässans Huvudmannaråd:
Dennis Andersson
Christel Armstrong Darvik
Christina Backman
Göran Bengtsson
Anna Gillek Dahlström
Håkan Friberg
Mats Fägerhag
Markus Granlund
Carl-Johan Hagman
Eva Halvarsson
Peter Hjörne
Bjarne Holmqvist
Roger Holtback
Jan-Olof Jacke
Tom Johnstone
Charlotte Ljunggren
Per Löjdquist
Lars G. Malmer
Lennart Mankert
Mats Nilsson
Hans-Olov Olsson
Olof Persson
Pia Sandvik
Erik Selin
Christina Rogestam
Paul Welander
M. Johan Widerberg

Revisorer:
Aukt.rev. Helen Siberg Wendin, EY AB
Aukt.rev. Andreas Mast, EY AB

Revisorssuppleanter:
Aukt.rev. Staffan Landén, EY AB
Aukt.rev. Nina Bergman, EY AB