Huvudmannaråd

Huvudmannarådet består av representanter från det västsvenska näringslivet.

Relaterat innehåll
Organisation, Styrelse, Koncernledning


Ordförande: Göran Bengtsson
1:e vice ordförande: Roger Holtback

Göteborgs kommunfullmäktige
Anders Sundberg
Grith Fjeldmose
Thomas Hedberg

Västsvenska Handelskammaren

Caroline Krensler
Jack Forsgren
Johan Trouvé

Göteborgs Köpmannaförbund
Kenneth Odéus
Ulla Nilson

Valda av Svenska Mässans Huvudmannaråd:
Dennis Andersson
Christel Armstrong Darvik
Christina Backman
Göran Bengtsson
Claes Berglund
Per Cramér
Håkan Friberg
Mats Fägerhag
Anna Gillek
Markus Granlund
Charlotta Gummeson
Carl-Johan Hagman
Eva Halvarsson
Tord Hermansson
Peter Hjörne
Bjarne Holmqvist
Roger Holtback
Fredrik Hörstedt
Björn Ingemanson
Jan-Olof Jacke
Tom Johnstone
Charlotte Ljunggren
Lennart Mankert
Pelle Mattisson
Mats Nilsson
Hans-Olov Olsson
Göran Petersson
Pia Sandvik
Erik Selin
Fredrik Sidahl
Thomas Strindeborn
Anna Strömwall
Paul Welander
Ewa Wiberg
M. Johan Widerberg

Revisorer:
Aukt.rev. Helen Siberg Wendin, EY AB
Aukt.rev. Andreas Mast, EY AB

Revisorssuppleanter:
Aukt.rev. Staffan Landén, EY AB
Aukt.rev. Nina Bergman, EY AB