Huvudmannaråd

Huvudmannarådet består av representanter från det västsvenska näringslivet.

Relaterat innehåll
Organisation, Styrelse, Koncernledning


Ordförande: Cecilia Malmström
1:e vice ordförande: Jan-Olof Jacke
2:e vice ordförande: Christel Armstrong Darvik

Göteborgs kommunfullmäktige
Blerta Hoti
Anders Sundberg
Johan Svensson

Västsvenska Handelskammaren
Jack Forsgren
Anna Palmérus
Johan Trouvé

Företagarna Göteborg:
Cathrine Dellborg
Lasse Nilsson

Göteborgs Köpmannaförbund:
Susanna Brogyllén
Håkan Schutz

Valda av Svenska Mässans Huvudmannaråd:
Dennis Andersson
Rudolf Antoni
Christel Armstrong Darvik
Christina Backman
Göran Bengtsson
Stefan Bengtsson
Claes Berglund
Elisabeth Björk
Malin Broberg
Per Cramér
Håkan Friberg
Mats Fägerhag
Markus Granlund
Charlotta Gummeson
Rickard Gustafson
Eva Halvarsson
Tord Hermansson
Peter Hjörne
Roger Holtback
Björn Ingemanson
Jan-Olof Jacke
Tom Johnstone
Ulrika Kolsrud
Charlotte Ljunggren
Katarina Ljungqvist
Ann-Louise Lökholm-Klasson
Cecilia Malmström
Lennart Mankert
Pelle Mattisson
Mats Nilsson
Dennis Nobelius
Hans Oscarsson
Elisabeth Peregi
Erik Selin
Thomas Strindeborn
Anna Strömwall
Paul Welander
M. Johan Widerberg
Kina Wileke

Sekreterare:
Jesper Prytz

Revisorer:
Aukt.rev. Heléne Siberg Wendin, EY AB
Aukt.rev. Andreas Mast, EY AB

Revisorssuppleanter:
Aukt.rev. Staffan Landén, EY AB
Aukt.rev. Malin Ekman Lorentzon, EY AB