Styrelse

Styrelsen för Svenska Mässan Stiftelse består av tio ledamöter. Ordförande är Roger Holtback.

Roger Holtback

Styrelseordförande

 
Huvudsaklig sysselsättning
Egen företagsgrupp samt styrelse- och rådgivningsarbete.

 
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Holtback Group AB med dotterbolag. Styrelseledamot i Trox AB, Hulsteins AB och ledamot i Stena Sfärråd.

Carin Kindbom

VD och koncernchef Svenska Mässan Gothia Towers

 
Huvudsaklig sysselsättning
VD och koncernchef Svenska Mässan Gothia Towers

 
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och UFI (The Global Association of the Exhibition Industry).

Jan-Olof Jacke

Vice styrelseordförande

 
Huvudsaklig sysselsättning
VD Svenskt Näringsliv

 
Övriga styrelseuppdrag
Vice styrelseordförande i Alecta. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, IFN (Institutet för Näringslivsforskning) och ICC Sverige.

Björn Ingemanson

 
Huvudsaklig sysselsättning
Styrelseuppdrag / senior rådgivare
 
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Wangeskog Hyrcenter AB och Marine Jet Power MJP.

Charlotte Ljunggren

 
Huvudsaklig sysselsättning
Direktör för marknad och kommersiell utveckling på Swedavia.
 
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Västsvenska Handelskammaren. Styrelseledamot i Thomas Concrete Group AB och GRI (Gothenburg Research Institute).

Johan Trouvé

 
Huvudsaklig sysselsättning
VD Västsvenska Handelskammaren
 
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Maquire Group. Styrelseledamot i Stiftelsen Korsvägen (Universeum Science Center) och UNICEF Sverige samt ledamot Mediernas Etiknämnd.

Christel Armstrong Darvik

 
Huvudsaklig sysselsättning
Styrelseuppdrag / Senior rådgivare
 
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Willhem AB, Sjöräddningssällskapet, Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Chalmersfastigheter AB.

Anders Sundberg

 
Huvudsaklig sysselsättning
Styrelseuppdrag / Senior rådgivare
 
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Business Region Göteborg AB (BRG), Higab-koncernen, och Tre Stiftelser. Ledamot Göteborgs Stads kommunfullmäktige.

Thomas Hedberg

 
Huvudsaklig sysselsättning
Styrelseuppdrag
 
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Hills Villastad K/B och Hills Golf AB. Styrelseledamot i CellMark Investment AB, Göteborgs Stadshus AB, Demokraterna och Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Grith Fjeldmose

 
Huvudsaklig sysselsättning
Kommunalråd i Göteborgs kommunstyrelse.
 
Övriga styrelseuppdrag
Ersättare i Göteborg Stadshus AB.