Styrelse

Styrelsen för Svenska Mässan Stiftelse består av tio ledamöter. Ordförande är Jan-Olof Jacke.

Jan-Olof Jacke

Styrelseordförande

 

Huvudsaklig sysselsättning
VD Svenskt Näringsliv

 

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Folk och Försvar. Vice styrelseordförande i Alecta. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, IFN (Institutet för Näringslivsforskning) och ICC Sverige.

Carin Kindbom

VD och koncernchef Svenska Mässan Gothia Towers

 

Huvudsaklig sysselsättning
VD och koncernchef Svenska Mässan Gothia Towers

 

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Almega tjänsteföretagen och UFI (The Global Association of the Exhibition Industry).

Christel Armstrong Darvik

Vice styrelseordförande

 

Huvudsaklig sysselsättning
Styrelseuppdrag / Senior rådgivare

 

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Willhem AB, Sjöräddningssällskapet, Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Chalmersfastigheter AB.

Björn Ingemanson

 

Huvudsaklig sysselsättning
Styrelseuppdrag / senior rådgivare

 

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i ZipWake AB. Styrelseledamot i Wangeskog Hyrcenter AB, Marine Jet Power AB och Allgon AB.

Charlotte Ljunggren

 
Huvudsaklig sysselsättning
Direktör för marknad och kommersiell utveckling på Swedavia.
 
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Västsvenska Handelskammaren. Styrelseledamot i Thomas Concrete Group AB och GRI (Gothenburg Research Institute).

Katarina Ljungqvist

 

Huvudsaklig sysselsättning
VD för Kommuninvest

 

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i  Hufvudstaden samt Svensk Exportkredit.

Johan Trouvé

 
Huvudsaklig sysselsättning
VD Västsvenska Handelskammaren
 
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Maquire Group. Styrelseledamot i Stiftelsen Korsvägen (Universeum Science Center) och UNICEF Sverige samt ledamot Mediernas Etiknämnd.

Blerta Hoti

 

Huvudsaklig sysselsättning
Kommunalråd med ansvar för barn och kulturfrågor. Ordförande i Göteborgs Stads förskolenämnd.

 

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Göteborgsregionens kommunalförbund samt i Göteborgs Stadshus AB.

Anders Sundberg

 

Huvudsaklig sysselsättning
Styrelseuppdrag / Senior rådgivare

 

Övriga styrelseuppdrag
Vice styrelseordförande i Business Region Göteborg AB (BRG), ledamot Higab-koncernen, ALMI Väst och Tre Stiftelser. Ledamot Göteborgs Stads kommunfullmäktige.

Johan Svensson

 

Huvudsaklig sysselsättning
Stadssekreterare med ekonomi, idrotts- och förening, turism och evenemang, näringsliv och stadsutveckling som ansvarsområden.

 

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot och vice ordförande i Arvodesberedningen samt andre vice ordförande i Förvaltnings AB Framtiden för Göteborgs stad.