Styrelse

Styrelsen för Svenska Mässan Stiftelse består av tio ledamöter. Ordförande är Roger Holtback.

Roger Holtback

Styrelseordförande

Huvudsaklig sysselsättning
Egen företagsgrupp samt styrelse- och rådgivningsarbete.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Holtback Group AB med dotterbolag. Styrelseledamot i Trox AB, Hulsteins AB och ledamot i Stena Sfärråd.

Carin Kindbom

VD och koncernchef Svenska Mässan

Huvudsaklig sysselsättning
VD och koncernchef Svenska Mässan

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Handelsbanken Västra Sverige, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur samt UFI (The Global Association of the Exhibition Industry).

Jan-Olof Jacke

Huvudsaklig sysselsättning
VD Svenskt Näringsliv

Övriga styrelseuppdrag
Vice styrelseordförande i Alecta. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, IFN (Institutet för Näringslivsforskning) och ICC Sverige.

Björn Ingemanson

Huvudsaklig sysselsättning
VD Volvo Penta

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Wangeskog Hyrcenter AB.

Charlotte Ljunggren

Huvudsaklig sysselsättning
Direktör för marknad och kommersiell utveckling på Swedavia.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Västsvenska Handelskammaren. Styrelseledamot i Thomas Concrete Group AB och GRI (Gothenburg Research Institute).

Johan Trouvé

Huvudsaklig sysselsättning
VD Västsvenska Handelskammaren

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Gullmarsstrand Hotell & Konferens, styrelseledamot i Stiftelsen Korsvägen (Universeum) och Transportstyrelsen samt ledamot Länsstyrelsen i Västra Götalands insynsråd.

Christel Armstrong Darvik

Huvudsaklig sysselsättning
Styrelseuppdrag / Senior rådgivare

Övriga styrelseuppdrag
Vice styrelseordförande i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Willhem AB, Sjöräddningssällskapet, Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Chalmersfastigheter AB.

Anders Sundberg

Huvudsaklig sysselsättning
Senior rådgivare och styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Business Region Göteborg AB (BRG), Higab-koncernen, och Tre Stiftelser. Ledamot Göteborgs Stads kommunfullmäktige

Thomas Hedberg

Huvudsaklig sysselsättning
Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i CellMark Investment AB, Hills Villastad K/B och Hills Golf AB. Styrelseledamot i Göteborgs Stadshus AB, Demokraterna och Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Grith Fjeldmose

Huvudsaklig sysselsättning
Kommunalråd i Göteborgs kommunstyrelse

Övriga styrelseuppdrag
Ersättare i Göteborg Stadshus AB