Vår koncernledning

Svenska Mässan koncernens ledningsgrupp består av sex personer. VD och koncernchef är Carin Kindbom.

Relaterat innehåll
Organisation, Styrelse, Huvudmannaråd

Carin Kindbom

Chief Executive Officer
Tidigare erfarenheter från IT- och resebranschen.
Utbildad vid Göteborgs universitet.

Anders Tufvesson

Chief Financial Officer and Business Support
Tidigare erfarenheter från handelsföretag, medtech- och varvsindustrin.
Utbildad vid Göteborgs universitet.

Elisabeth Thomson

Chief Operations Officer ​-Hotel, Food & Beverage, Services
Tidigare erfarenheter från hotellbranschen.
Utbildad vid IHTTI School of Hotel Management.

Benny Karlsson

Chief Commercial Officer
Tidigare erfarenheter från e-handel, event-, underhållnings- och konferensbranschen.

Utbildad vid IHM Business School.

Anna Wikströmer Sundgren

Chief People & Communications​ Officer
Tidigare erfarenheter från rese-, rekryterings- och finansbranschen.
Utbildad vid Göteborgs universitet.

Joachim Hult

Chief Operations Officer​ -Real estate, Logistics & Production, Project Management
Tidigare erfarenheter från fastighetsbranschen.